Wyższy ZUS dla nowych firm w 2014 roku

Za nieco ponad 2 tygodnie, z początkiem 2014 roku wzrośnie płaca minimalna, która wynosić będzie 1680 zł. brutto. Jakie poniesie to za sobą konsekwencje w przypadku początkujących przedsiębiorców? Zapłacą oni m.in. wyższą składkę za tzw. mały ZUS oferowany nowym firmom przez pierwsze 2 lata ich działalności.

Zgodnie ze zmianami, jakie czekają nas w 2014 płaca minimalna wzrośnie z 1600 na 1680 zł. Oznacza to, że wszyscy nowi przedsiębiorcy każdego miesiąca będą odprowadzać do ZUS-u nieco większe składki za ubezpieczenie społeczne. Wyliczane są one od podstawy wymiaru, który stanowi 30% minimalnej płacy. Aktualnie podstawą wymiaru jest kwota 480 zł., a co za tym idzie składki na ubezpieczenie społeczne do końca bieżącego roku wynosić będą 153,12 zł.

Od początku przyszłego roku podstawa wymiaru zostanie zwiększona i wynosić będzie 504 zł., a to pociągnie za sobą również wzrost wspomnianych składek za ubezpieczenie społeczne, które wynosić będą 160,78 zł. W ich skład wliczamy składkę emerytalną – 98,38 zł., rentową – 40,32 zł., wypadkową – 9,73 zł oraz chorobową (dobrowolna) – 12,35 zł.

Warto zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca poza składkami społecznymi płaci również ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest ono zależne od minimalnej płacy. Wyznaczane jest ono jako 75% średniego wynagrodzenia za IV kwartał minionego roku. Dla przypomnienia, przeciętne wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 3877,50 zł., tak więc w końcowym rozrachunku składka zdrowotna wynosi obecnie 261,73 zł. i dotyczy wszystkich (nie tylko nowych przedsiębiorców). Informacje na temat wysokości podstawy na rok 2014 udostępnione zostaną w styczniu.

Dodaj komentarz