Uproszczony druk rachunku

Rachunek uproszczony jest wykorzystywany przez podmioty działające gospodarczo, ale nie będące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Korzystają oni z przedmiotowego zwolnienia z VAT, to znaczy przedmiot ich działalności jest zwolniony z VAT.Jednak mają one obowiązek wystawiania rachunków za wykonaną usługę lub dokonaną sprzedaż. Rachunek należy rozumieć jako dokument potwierdzający poniesienia kosztu albo osiągnięcia przychodu przez przedsiębiorcę. Z osiągnięciem przychodu wiąże się obowiązek wystawienie rachunku , który odbywa się m.in. na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Przedsiębiorca przy wystawianiu rachunku ma do wyboru kilka możliwości. Najprostsza z nich to skorzystanie z programu Rachunek Small Business i wystawienie rachunku za jego pomocą w łatwy i szybki sposób.

Dodaj komentarz