Termin płatności faktury

Wystawiając wiele faktur przelewowych można naprawdę pogubić się w nich wszystkich. Przypomnijmy, że faktura przelewowa to dokument sprzedaży z odroczoną płatnością. Fakt opóźnienia płatności wymaga przyjęcia postawy ograniczonego zaufania czyli wiary w to, że kontrahent wywiąże się z płatności w określonym na fakturze terminie przy równoczesnym skrupulatnym pilnowaniu by przypadkiem ostatecznej daty zapłaty nie przekroczył.

Można robić to oczywiście metodą klasyczną czyli po prostu wpisywać terminy zapłaty do swojego notatnika i potem codziennie sprawdzać pieniądze wpłynęły i wykreślać z zeszytu dłużników. Zamiast jednak bawić się w coś takiego można tą czynność całkowicie zautomatyzować jeśli korzysta się z oprogramowania Mega Tech. Można ustawić w nim automatyczne przypomnienia przy wystawianiu faktury z odroczonym terminem uregulowania należności, dzięki czemu w sytuacji gdy termin płatności minie, zostaniemy o tym fakcie powiadomieni. Sprawa będzie załatwiona i to przy minimalnym udziale z naszej strony.

Dodaj komentarz