Różnice w wydrukach faktur na przełomie ostatnich lat

Chociaż patrząc na wydruk zeszłorocznej faktury możemy nie dostrzegać znaczących różnic, laik może w ogóle nie znaleźć żadnych, to faktura 2010 różni się bardzo znacznie od faktury 2011. Przede wszystkim spostrzec można inne stawki podatkowe. Dotychczasową podstawową stawkę podatku od towarów i usług na poziomie 22% zastąpiono stawkę o 1 punkt procentowy wyższą czyli wynoszącą obecnie 23%.

Z kolei stawka preferencyjna 7% została rozbita na dwie inne wynoszące 5% i 8% a mniejsza stawka preferencyjna – 3% – przestała istnieć  w ogóle i dobra nią objęte podlegają obecnie stawce 3%. W miarę stabilna pozostała lista towarów i usług zwolnionych z podatku oraz tych, które objęte są stawką 0%. Niemniej praktycznie wszystkie faktury, które byłyby wystawiane dokładnie tak samo jak w 2010 roku byłyby dzisiaj nieprawidłowe.

Mniejszych spraw jest dużo więcej ale nie mają one już aż takiego znaczenia. Warto wspomnieć tylko o braku konieczności uzyskiwania podpisu odbiorcy na fakturze. Można ją wystawić i po prostu do niego przesłać, także drogą elektroniczną spełniając odpowiednie warunku i taka faktura będzie ważna. Nawet fakt jej niezaakceptowania jej nie unieważni choć utrudni uzyskanie nakazu zapłaty.

Dodaj komentarz