Program do rachunków bez VAT

Jak pewnie wiesz rachunek uproszczony nie może zawierać podatku VAT. Więc zapewne szukasz programu do wystawiania rachunków. Program do rachunków ma możliwość wystawiania rachunków bez VATu.

Ponieważ na takich dokumentach nie wyszczególnia się kwoty netto, stawki VAT oraz kwoty podatku.
Rachunek wystawiony programem, potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi powinien zawierać, co najmniej:

  • Dane firmy sprzedawcy
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres.
  • kolejny numer rachunku
  • datę wystawienia
  • nazwę towaru, ilość oraz ich cenę jednostkową
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie

Jeżeli chcesz ułatwić sobie wystawianie rachunków w swojej firmie proponujemy zakupić program do rachunków „Rachunek Small Business” za pomocą tego programu wystawisz rachunek swojemu klientowi w parę sekund.

Dodaj komentarz