Podstawowe elementy faktury VAT marża

Korzystając z zaawansowanego programu do fakturowania dostaniemy do ręki narzędzie, które pozwoli nam w pełni zapanować nad wyglądem dokumentów, które będziemy wystawiać. Mowa tu zarówno o elementach estetycznych – formie dokumentu oraz o układzie i obecności poszczególnych elementów konstytutywnych faktury dających jej moc urzędową. Jeśli za bardzo zaingerujemy we wzór dokumentu przygotowany przez autora naszego narzędzia do fakturowania to łatwo możemy zapomnieć o którejś z jej istotnych części. Żeby faktura VAT marża dalej mogła spełniać swoje funkcje konieczne jest umieszczenie na niej nagłówka nazywającego dokument oraz dat sprzedaży i wystawienia faktury.

W dalszej części wskazać należy obie strony transakcji czyli nabywcę i zbywającego towar (świadczącego usługę). Podane muszą być również ich numery identyfikacji podatkowej jeśli takowe posiadają. W dalszej części należy się upewnić, że prawidłowo identyfikujemy zbywane dobra. Tutaj wymagania są klasyczne chociaż mniej rygorystyczne niż w przypadku najczęściej stosowanych druków faktur. Wskazania wymaga nazwa usługi/sprzedawanego towaru wraz z jego ilością i ceną jednostkową oraz podana słownie i numerycznie łączna należność za całość transakcji.

Dodaj komentarz