Podmiotowe i przedmiotowe bazy danych

Prawdopodobnie najbardziej przełomową funkcją jaka została wprowadzona do programów do wystawiania faktur były podmiotowe i przedmiotowe bazy danych. Spróbujmy sobie z dzisiejszej perspektywy wyobrazić program, który nie posiada bazy danych kontrahentów ani listy towarów dostępnych w sprzedaży. Nie jest to proste gdyż funkcja ta jest tak normalna, że nie bierze nawet pod uwagę sytuacji, w której mogłoby jej zabraknąć. Konieczność wpisywania ręcznie wszystkich danych za każdym razem jest wręcz przerażająca.

Pomimo intensywności, z jaką wykorzystywane są bazy danych w aplikacjach fakturujących, wciąż bardzo często wykorzystuje się jedynie ich najbardziej podstawowe elementy. W praktyce systemy baz danych często redukowane są do wirtualnego notatnika.

Spowodowane jest to często brakiem wiedzy technicznej. Najprostszym pomijanym elementem jest zwykle wielopoziomowość baz danych. Nie trzeba bowiem za każdym razem wyszukiwać spośród wszystkich produktów i firm lecz można robić to według kategorii (np.: „cegły”, „pustaki”, „klinkier”). Równie często pomijaną funkcja baz danych jest szybkie wyszukiwanie poprzez kody lub częściowe nazwy produktów. Czasami winni są temu producenci oprogramowania, którzy pole do wpisania kwerendy chowają przed oczami użytkownika, który musi je wywoływać za pomocą klawisza funkcyjnego lub co gorsza kombinacją klawiszy. Jeszcze inna pomijaną funkcją baz danych jest możliwość generowania raportów i zestawień. Nie zawsze tego typu działania są możliwe do wykonania lecz zdecydowana większość komercyjnych narzędzi do wystawiania faktur posiada bardzo szeroką gamę analitycznych dodatków do baz danych, które mogą dla nas wygenerować różne przydatne informacje.

Dodaj komentarz