Podatek VAT w Polsce

Podatek VAT jest bardzo szczególnym rodzajem opodatkowania, którego idea zrodziła się dopiero w latach ’50 minionego stulecia we Francji. Skrót VAT pochodzi z języka angielskiego i oznacza tyle co „podatek od wartości dodanej”. Odnosi się to do sposobu naliczania podatku, co dokonuje się na każdym kroku przetwarzania produktu w momencie, kiedy rośnie jego wartość. Zobrazować można to prosto: kiedy producent surowca wycenia go na 100 zł to sprzedaje go za 123 zł odprowadzając 23zł Skarbowi Państwa. Fabryka przetwarza go i sprzedaje za 150 zł + 23% VAT czyli za 184,50 zł ale podatek VAT odprowadza tylko w wysokości 11,50 zł gdyż 23 zł zapłaciła już wcześniej kupując surowiec od jego producenta. Jeśli produkt kupi sprzedawca detaliczny to procedura się powtórzy.

W naszym kraju, zgodnie z ustawodawstwem, podatek ten określa się mianem PTU czyli Podatku od Towarów i Usług. Stanowi on bardzo istotną część wpływów budżetowych gdyż obłożone są  nim niemal wszystkie dobra produkowane w gospodarce narodowej. Jego podstawowa stawka wynosi 23% lecz wiele produktów posiada stawki obniżone do 8% i 5% (oraz 7% lecz nie jest to osobna stawka a tylko ryczałt płacony przez określoną grupę rolników).

Dodaj komentarz