Podatek VAT 2011

Z pierwszym stycznia 2011 roku nastąpiły bardzo poważne zmiany w Podatku od Towarów i Usług w naszym kraju. Chodzi naturalnie o tak zwany podatek VAT czyli opodatkowanie wartości dodanej pojawiające się w momencie sprzedaży dóbr i usług. Zmiana polegała głównie na zmianie stawki podstawowej o jeden punkt procentowy do poziomu 23% z 22%. Nastąpiły również modyfikacje stawek preferencyjnych. Nowe obniżone stawki zostały ustawione na poziomie 5% i 8% w miejsce dotychczasowych 7%. Tymi stawkami objęte są głównie produkty spożywcze. Pozostała także grupa towarów i usług całkowicie zwolnionych z podatku.

Dla przedsiębiorców nie jest to zbyt duża różnica gdyż tak naprawdę koszt podatku od wartości dodanej ponoszony jest tak naprawdę przez konsumenta. Dla wielu biznesów największym kłopotem było przedstawienie się na nowe uwarunkowania prawne, co wiązało się często z zakupem nowego programu do fakturowania jeśli dotychczas używana aplikacja nie była odpowiednio aktualizowana przez jego dewelopera.

W najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się zmiany wysokości stawek tego podatku chociaż teoretycznie możliwe jest podniesienie stawki podatkowej nawet do poziomu 25% – górnej granicy luźno ustalonej dla siebie przez państwa UE.

Dodaj komentarz