Planowane zmiany w przepisach o fakturowaniu

Październikowe projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, zakładają pewne daleko idące zmiany. Najistotniejszą z nich, w stosunku do obecnych regulacji, wydaje się być rezygnacja z konieczności zabezpieczania faktur przesyłanych elektronicznie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub poprzez zastosowanie systemu EDI. Nowe przepisy wskazują bowiem wyżej wymienione sposoby wyłącznie jako przykładowe sposoby zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur oraz integralność treści faktur, które to cechy będą wymagane przepisami przy elektronicznym przesyłaniu faktur. A contrario możliwe zatem będzie stosowanie także innych sposobów. Z wyjaśnień Ministra Finansów wynika, że powyższe zmiany mają na celu umożliwienie przesłania faktur także za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, czy czym warunkiem przesyłania faktur w formie elektronicznej będzie w dalszym ciągu uzyskanie od nabywcy akceptacji stosowania tej metody.

Kolejna zmiana dotyczy umożliwienia przechowywania faktur (papierowych oraz elektronicznych) w dowolnej formie w podziale na okresy rozliczeniowe. Co istotne, dowolność sposobu przechowywania faktur obejmie zarówno faktury sprzedaży jak i zakupu. Niemniej jednak, zgodnie z projektem rozporządzenia, wybrany przez podatnika sposób przechowywania faktur będzie musiał gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, integralność ich treści oraz gwarantować łatwy dostęp do faktur organom podatkowym. W przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej podatnik będzie musiał zapewnić możliwość przetwarzania danych w formacie tekstowym. Ten ostatni warunek został uzasadniony przez Ministerstwo Finansów wielością możliwych formatów elektronicznych, które mogą stosować podatnicy, co mogłoby utrudniać i wydłużać czas kontroli u podatników.

Ostateczny kształt zmian poznamy już wkrótce, gdyż nowe przepisy mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Autor: Jan Czerwiński, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.

Więcej na: www.taxfin.pl

Dodaj komentarz