Od 2014 roku zwolnieni z VAT będą wystawiać Faktury zamiast Rachunków!

box 336x280

Od 1 stycznia 2014 roku każdy przedsiębiorca, bez względu na to czy jest czynnym czy zwolnionym płatnikiem VAT będzie uprawniony do wystawiania faktur. Możliwość taką daje art. 106b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Dotychczas przepisy dotyczące opodatkowania regulowało Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jednakże od 1.01.2014 przestaje ono obowiązywać, natomiast jego zapisy zostaną uwzględnione w Ustawie o podatku od towarów i usług.

Możliwość wystawiania faktur przez zwolnionych płatników VAT istnieje już od 1.01.2013 r., ale niewielu przedsiębiorców z niej korzysta, a niektórzy nawet o niej nie wiedzą. Jednak w 2014 r. się to zmieni.

Co prawda art. 106b w ust. 2 mówi o tym, że „podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust.3”, jednak już w ust. 3 czytamy iż „na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust.2”. Żądanie wystawienia faktury musi być zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku powinna zawierać:

  1. datę wystawienia,
  2. kolejny numer,
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4. nazwę (rodzaj) towaru lub Usługi,
  5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  6. kwotę należności ogółem
  7. wskazanie:

a)      przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

b)      przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

c)      innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Dodaj komentarz