Najprostszy układ druku faktury VAT marża

Ze względu na specyficzny sposób rozliczania podatku VAT za pomocą faktur VAT marża (odnoszenie się tylko i wyłącznie do różnicy pomiędzy ceną zbycia i nabycia czyli marży) nie ma konieczności zamieszczania zbyt wielu elementów na dokumencie. Może on dzięki temu być bardziej przejrzysty a nawet jeśli byłaby taka potrzeba może on mieć bardzo mały format. Dla najlepszej przejrzystości dobrze jest zacząć go budować od góry do dołu tak by wszystkie niezbędne informacje zamieszczane były w ciągu logicznym i w tematycznie spójnych sekcjach.Pomysłem na tego typu rozwiązanie mogą być ramki spinające niejako w klamry części konstytutywne faktury. Pierwsza z nich umieszczana na szczycie mogłaby zawierać tytuł dokumentu oraz jego numer ułatwiający indeksację. Zaraz przy niż umieszczałoby się datę sprzedaży oraz datę wystawienia dokumentu ją potwierdzającego. Druga z ramek identyfikowałaby strony transakcji. Sprzedający i nabywca wskazani byliby naturalnie przez swoje nazwy (firma lub nazwisko), adresy zamieszkania i numery identyfikacji podatkowej NIP jeśli je posiadają. Ostatnie z wydzielonych pól poświęcone byłoby samemu przedmiotowi transakcji. W tym wypadku zamiast wydzielać ramkę można wstawić po prostu tabelę o odpowiedniej ilości rzędów i o kolumnach wskazujących kolejno na liczbę porządkową, nazwę przedmiotu transakcji, ilość jednostek, cenę jednostkową i należność ogółem za dany towar. Należności za poszczególne przedmioty faktury powinny być sumowane w odpowiedniej komórce i ta wartość byłaby wyróżniona. Na koniec naturalnie zamieścić też należy słowne wskazanie wysokości należności.

Dodaj komentarz