Na koniec roku przygotuj remanent

Arkusz Inwentaryzacji

Nie przerażaj się. Remanent nie jest trudny, ułatwia wejście w Nowy Rok, a także może nas zaskoczyć niektórymi liczbami. O co chodzi i kto powinien go zrobić – o tym w dalszej części artykułu.

Remanent lub inwentaryzację zobowiązany jest dokonać każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, i zajmuje się sprzedażą towarów lub ich produkcją. To nic innego jak podatkowy spis z natury składników majątkowych. Spisowi podlegają konkretne elementy majątku, które ponadto po ujęciu należy wycenić. Ostrożność należy wykazać z rozliczaniem podatkowo stwierdzonych niedoborów lub nadwyżek.

Aby zrobić prawidłowo remanent należy najpierw dokonać spisu przedmiotów, a później ich wyceny na podstawie czterech wartości, tj. na cenie zakupu, cenie nabycia, cenie rynkowej oraz koszcie wytworzenia. Wartość składników stanowiących nadwyżkę należy wykazać jako przychód z otrzymanych nieodpłatnie rzeczy, przez co kwota przychodu do opodatkowania ulegnie zwiększeniu.

Jakie rzeczy uwzględniamy w remanencie? Spisem z natury powinny zostać objęte towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.

Co w sytuacji kiedy przedsiębiorca sprzedaje usługi, na przykład zajmuje się tworzeniem stron www? Wówczas w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów należy wpisać na początku i na końcu roku wartość remanentu 0 zł. 

Arkusz Inwentaryzacji

Arkusz Inwentaryzacji

Dodaj komentarz