Jak założyć własną firmę?

Masz pomysł, znasz się na tym, chcesz zarabiać legalnie pieniądze i poświęcić się swojej pracy? Idealny moment na założenie własnej firmy. Wiele osób obawia się biurokracji, ale wbrew pozorom, założenie działalności gospodarczej nie jest mocno skomplikowane.

Najpierw musisz wypełnić wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To publicznie dostępna witryna stanowiąca spis wszystkich przedsiębiorców (ale nie spółek). Aby zrobić pierwszy krok ku własnej firmie, wniosek ten wypełnij w urzędzie gminy właściwym Twojemu miejsca zameldowania lub przez Internet (www.firma.gov.pl).

Nawet jeśli zdecydujesz się drugą pozycję i tak musisz udać się do urzędu gminy w celu odbioru potwierdzenia o wpisie do CEIDG.

Wniosek zawiera wszystkie informacje na temat przyszłej firmy – nazwa, adres, zakres działalności (kody PKD), przewidywana ilość osób zatrudnionych, forma opodatkowania itp. Otrzymasz potwierdzenie od urzędnika o wpisaniu Twojej nowej firmy do CEIDG.

Informację o rozpoczęciu działalności trzeba także przekazać do ZUS-u poprzez złożenie druku ZUS ZUA – jeśli działalność jest jedynym źródłem utrzymania – lub ZUS ZZA – w momencie, gdy tych źródeł jest więcej.

Krok trzeci – po wizycie w urzędzie gminy oraz ZUS-ie, to urząd skarbowy. W większości przypadków zarejestrowanie działalności gospodarczej oznacza, że stajemy się płatnikiem VAT. Aby zarejestrować się jako płatnik VAT należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R oraz uiścić 170 zł opłaty skarbowej.

W międzyczasie (jeśli nie posiadasz) w Głównym Urzędzie Statystycznym zostanie nadany Twojej firmie numer REGON. Ty w tym czasie możesz, ale nie musisz (chyba, że rocznie Twój przychód przekroczy 15. tys. euro) założyć konto firmowe. Niestety rachunek firmowy jest droższy od osobistego, ale pozwala racjonalnie dzielić zarobionymi pieniędzmi i „rozdzielać” ten firmowe od tych na cele prywatne.

Dodaj komentarz