Jak założyć firmę?

Otwarcie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna jest dość prostym zadaniem. Najważniejsze są tu dobry pomysł, dzięki któremu można trafić w zapotrzebowanie zgłaszane na rynku przez potencjalnych konsumentów. Trzeba też mieć odpowiedni kapitał na rozpoczęcie działalności.Jego wysokość zależna jest od charakteru wykonywanych przez nas usług lub dostarczanych produktów. Zgłaszając firmę we właściwym urzędzie będziemy musieli podać także miejsce, w którym ona działa. W przypadku biznesu prowadzonego przez osobę fizyczną może to był po prostu mieszkanie, w którym jest zameldowany i mieszka lub adres biura czy innego miejsca pracy, jeśli takowe istnieje.

Mając przygotowaną bazę z pomysłów, kapitału i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej można przystąpić do formalnej rejestracji naszego biznesu. Odbywać się to będzie w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta w zależności od tego jak wygląda podział administracyjny w miejscu naszego zamieszkania. Wybierając się do urzędu musimy też mieć określoną dokładną klasyfikację naszej działalności według oficjalnej Polskiej Klasyfikacji Działalności gdyż będziemy musieli ją zadeklarować składając wniosek o rejestrację.

Dodaj komentarz