Faktura zamiast rachunku. Poradnik jak prawidłowo wystawić fakturę

Jeśli już pogodziłeś się ze zmianami, że rachunek to czas przeszły i nie ma szansa na jego wystawienie, czas na krótką lekcję – poradnik, jak wystawić fakturę. Dotyczy przedsiębiorców, którzy nie są na VAT-cie.

Wraz z Nowym Rokiem w życie weszły nowe przepisy. Każdy przedsiębiorca dokumentując sprzedaż musi wystawić fakturę. Ci, wystawiający wcześniej rachunki również, jednak tylko na prośbę nabywcy. Załóżmy więc, że Kowalski zajął się leczeniem zębów Nowaka, a Nowak poprosił o dokument sprzedaży.

Kowalski wystawia fakturę

Kowalski już wie, że rachunku nie może wystawić. Wystawia więc Nowakowi fakturę. Rozwiązania są dwa – Kowalski nie będąc VAT-owcem może zajmować się sprzedażą zwolnioną podmiotowo i sprzedażą zwolnioną przedmiotowo. Wyjaśnimy to na obydwu przykładach.

Pierwszy przykład występuje na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). Faktura musi zawierać co najmniej:

  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.

 

Drugi przykłada określany jest na podstawie rodzaju sprzedaży. Faktura musi zawierać co najmniej:

  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
  • podstawę zwolnienia z VAT (np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT).

Niemniej jednak obowiązek wystawiania faktur występuje szczególnie w przypadku sprzedaży na rzecz firm. Należy to zrobić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Dodaj komentarz