Faktura VAT marża bez wyszczególnienia VAT i kwoty netto

Faktura VAT marża jest nietypowym rodzajem dokumentu. Przynajmniej jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy zwykłe faktury, które wystawia się przy okazji znakomitej większości transakcji w naszym kraju. Rozliczenie podatku VAT na jej podstawie dokonywane jest poprzez odniesienie się do różnicy pomiędzy kwotą należności uiszczaną przez nabywcę a kosztem zakupu pomniejszonym o kwotę podatku. VAT odprowadzany jest bezpośrednio od marży i nie ma prawa odliczyć VATu z faktury zakupu.

Program do fakturowania powinien być w stanie poradzić sobie z tym dokumentem. Do jego prawidłowego powstania konieczne jest umieszczenie w nagłówku tytułu „Faktura VAT marża”. Dalej nie spotykamy się z dodatkowymi elementami lecz raczej zauważamy, że brakuje tu części elementów charakterystycznych dla zwykłych faktur. Na fakturach VAT marża nie trzeba umieszczać ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku tak więc nasza aplikacja powinna pomijać wszystkie te elementy. Nie jest konieczne również umieszczanie informacji o naliczonej marży gdyż może to być po prostu nasza tajemnica handlowa i kontrahent mógłby w ten sposób zdobywać informację, której my wcale nie chcielibyśmy mu ujawniać.

Dodaj komentarz