Faktura upc

Bardzo często firma UPC stawiana jest jako wzór dla innych przedsiębiorstw w kwestii tworzenia faktur. Czym różni się faktura UPC od tych wystawianych przez inne firmy, że należy pokazywać ją jako cel, do którego powinni dążyć inni? Odpowiedź jest bardzo prosta – koszt wystawienia tej faktury jest dużo niższy niż gdzie indziej i dociera ona do klienta znacznie prędzej niż ma to miejsce zwykle u konkurencji.

W jaki sposób się to osiąga? Fakturowanie w UPC wykonywane jest w pełni elektronicznie. Nie zajmują się tym pracownicy lecz co miesiąc dla każdego klienta fakturę wystawia system komputerowy na podstawie jego danych wprowadzonych do pamięci. Faktura jest do niego wysyłana drogą elektroniczna.

Oszczędności wynikają właśnie z faktu, że nie ma konieczności angażowania w cały proces fakturowania żywych pracowników – wszystko robi raz zaprogramowana maszyna. Możliwości systemu informatycznego są dzisiaj tak duże, że może on sam śledzić wpłatę i jeśli jej nie otrzyma, jest w stanie wysłać najpierw ponaglenie do klienta a jeśli i ono nie odniesie skutku – powiadomienie do pracownika firmy UPC.

Dodaj komentarz