Faktura sprzedaży

Typowa faktura sprzedaży to wbrew pozorom bardzo ważny dokument. Zanim powie się o nim w ogóle coś więcej trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to dokument nie tylko z nazwy ale w pełni wartościowy dokument, czyli pismo, którym nie można poniewierać. Każda faktura powinna mieć swój numer i nie może być zniszczona ani zmieniana przez adnotacje bezpośrednio na niej. Ważne jest to z powodu pełnionych przez nią funkcji – dowodu zajścia transakcji oraz rozliczenia podatku.

Potwierdzenie sprzedaży to oczywiście funkcja podstawowa, która jednak ma w dużej mierze znaczenie bardziej techniczne niż faktyczne bo samo pojawienie się faktury lub jej brak nie jest elementem ostatecznie przesądzającym o fakcie wystąpienia transakcji. Również w ujęciu pojawienia się przychodu. Znacznie ważniejsze jest rozliczenie podatku od towarów i usług, które na fakturze się znajduje. Na jego podstawie firma wykonuje bowiem własne rozliczenia oraz dzięki tym dokumentom wystawianym przy sprzedaży dóbr i usług, umożliwia dokonywanie odliczeń kontrahentom.

Dodaj komentarz