Faktura przelewowa

Sama forma, którą przyjmuje faktura przelewowa, nie jest niczym skomplikowanym. Jest to po prostu dokument, który wystawiamy przyjmując, że nasz kontrahent zapłaci za niego w terminie późniejszym określonym na fakturze. Zazwyczaj tego rodzaju dokumenty wystawia się tylko zaufanym kontrahentom, co do których mamy pewność, że zapłacą gdyż przekazanie towaru lub wykonanie usługi odbywa się zawsze przed uzyskaniem zapłaty. Ważną kwestią przypadku faktur przelewowych jest czas, po jakim są one realizowane.Polityką większych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw produkcyjnych jest spłacanie faktur tego typu w sposób gwarantujący im maksymalną płynność finansową. Należy rozumieć to tak, że faktury spłacane są zwykle z wyprzedzeniem ale to, jak szybko spłata będzie dokonana, zależy od postrzeganej wagi wierzyciela. Najpierw spłacane są zobowiązania wobec ważniejszych kontrahentów a potem tych mniej ważnych. Oczywiście sytuacją idealną jest spłacanie wszystkich zobowiązań ale jeśli nie jest to możliwe to naturalnie niespłacone zostają zobowiązani wobec najmniej ważnych kontrahentów. Wielu ekspertów od zarządzania przedsiębiorstwami przyjmuje czas oczekiwania na spłatę faktur przelewowych za jeden z wyznaczników pozycji rynkowej firmy.

Dodaj komentarz