Faktura korekta

Błąd to sytuacja w zupełności normalna. W działalności gospodarczej różnego rodzaju błędy popełnia się często i nie powinien być to powód do paniki. Błąd oczywiście błędowi nie równy ale jeśli nastąpił przy fakturowaniu to w znakomitej większości sytuacji tak naprawdę nic się nie stało. Potrzebna nam będzie tylko faktura korekta.

Faktury korygujące wystawia się zazwyczaj w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich związana jest z klasycznym błędem czyli wpisaniem na fakturze informacji nieprawdziwych, na przykład złej ilości towaru, błędnego produktu lub jakiegokolwiek innego drobnego nieporozumienia.

Faktura to dokument więc nie można jej tak po prostu podrzeć i wystawić nowej. Równe często spotykanym przypadkiem jest zmiana warunków umowy. Przykładem tutaj może być rozmyślenie się kupującego i rezygnacja z części towaru, na który już została wystawiona faktura. Wbrew pozorom, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw handlowych, jest to sytuacja pojawiająca się bardzo często.

Dodaj komentarz