Faktura bez VAT

Zdarzają się przypadki, w których przedsiębiorcy niebędący płatnikami VAT wystawiają jednak takie faktury przez pomyłkę lub przez swoją niewiedzę (częsty przypadek u rozpoczynających działalność gospodarczą). Kłopot pojawia się wtedy dość poważny bo ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług wyraźnie określa, kto ma prawo do tworzenia takiego dokumentu. Faktura VAT nie może zostać zaksięgowana a kupujący nie ma prawa do odliczenia na niej naliczonego podatku VAT. Sprzedawcy grożą wysokie kary.

Cały ten problem spowodowany jest zmianą nazewnictwie. Jeszcze do niedawna, dokument sprzedaży wystawiany przez przedsiębiorcę nie będącego płatnikiem VAT nosił nazwę faktury uproszczonej. Obecnie jest to po prostu „faktura” z tym, że nie ma na niej kolumny odnoszącej się do podatku VAT i wszystkie kwoty podawane są brutto. Jest to po prostu faktura bez VAT. W ustawie i komentarzach do niej przeczytać możemy, że wszystkie podmioty mogą wystawiać faktury ale różnią się one w zależności od tego, kto jest autorem dokumentu. Możliwość wystawiania pełnych faktur VAT, czyli tych zawierających podatek, zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla czynnych płatników VAT i trzeba o tym pamiętać.

Dodaj komentarz