Czym jest faktura VAT marża?

Nazwa „faktura VAT marża” bywa myląca dla osób nie mających do czynienia z rozliczaniem podatku VAT. Wielu laikom wydaje się bowiem, że nazwa dokumentu sugeruje, iż będzie on zawierał oprócz podstawowych elementów normalnych dla zwykłej faktury także wyszczególnienie marży, którą nalicza sobie sprzedający towar czy świadczący usługę. W rzeczywistości jest wręcz odwrotnie.Z fakturą VAT marża spotkamy się najczęściej kiedy będziemy kupowali samochód w komisie, zamawiali wycieczkę u touroperatora lub kupowali jakieś dzieło sztuki. Istotą dokumentu jest bowiem możliwość naliczenia podatku VAT w przypadku kiedy podmiot, od którego nasz pośrednik (np. komis samochodowy) nabywał dobro nie jest płatnikiem podatku VAT. Ustawodawca definiuje zastosowanie dokumentu poprzez obowiązek wykorzystania go w sytuacji kiedy dostarczane są towary używane lub dobra specyficzne wymienione w ustawie. Warunkiem jest nabycie ich przez osobę odsprzedającą je nam do celu związanego z ich działalnością lub bezpośrednio do odsprzedaży. Jej specyficzną cechą jest to, że  nie są podawane wartości netto towaru i wysokość naliczonego podatku i jedyną wymienioną na fakturze stawką jest całkowita należność na rzecz sprzedawcy. Obliczenie podatku odbywa się poprzez odniesienie jego stawki do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu czyli do wysokości marży.

Pamiętać należy, że na fakturze VAT marża ma prawo znaleźć się jedynie całkowita należność i nie powinno się umieszczać jakichkolwiek informacji o podatku VAT czy wysokości marży. Jako kupujący powinniśmy też mieć na uwadze by wskazana na niej kwota była faktycznie zapłaconą sumą brutto gdyż czasami sprzedawcy popełniają świadome i nieświadome odliczając od niej podatek VAT i/lub marżę.

Dodaj komentarz