Czy w 2014 roku można jeszcze wystawiać rachunek?

Jesteś przedsiębiorcą nie będącym na VAT-cie? Wystawiałeś do tej pory rachunki, a nagle „obiło Ci się o uszy”, że koniec z taką formą dokumentowania sprzedaży? Jak to jest? Czy przedsiębiorca, taki jak Ty, może dalej wystawiać rachunek?

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia br. to dla wielu przedsiębiorców „kubeł zimnej wody na głowę”. Oczywiście z czasem zapewne wszyscy przyzwyczają się do nowych reguł dokumentowania sprzedaży, ale w pierwszych tygodniach nowych zasad w nasze działania może wkraść się chaos. Wyjaśniamy, co robić, aby prawidłowo dokumentować sprzedaż.

Rachunek nie dla przedsiębiorców

Rachunek to dokument sprzedaży niezawierający stawki podatku VAT. Faktura taką stawkę zawiera i wynosi ona obecnie 23% (dotyczy towarów i usług). O ile osoby nie będące na VAT-cie nie rozliczają się z urzędem skarbowym na podstawie druku VAT7, to przedsiębiorcy przechowujący państwowe pieniądze, bo takimi są kwoty stanowiące 23% wartości transakcji, zobowiązani są odprowadzić określone sumy na poczet państwa.

Wraz z nowym rokiem przedsiębiorca nie będący na VAT-cie, musi wystawić fakturę dokumentując sprzedaż. Bez obaw – nie oznacza to, że nagle będziesz musiał odprowadzać podatek VAT. Musisz na prośbę nabywcy wystawić fakturę, ale w dalszym ciągu nie odprowadzasz podatku VAT. Wystawiając fakturę używasz stawki ZW, co oznacza usługi zwolnione z podatku VAT.

Art. 87. par. 1. ordynacji podatkowej mówi jasno: „Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.”

Z odrębnych przepisów wynika więc obowiązek wystawiania faktur przez VAT-owców, a także firmy zwolnione z VAT (tylko na żądanie nabywcy).

Wystawiając fakturę, jako osoba niebędąca na VAT-cie, pamiętaj o następujących elementach:

  • data i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.

W innych kwestiach nic się nie zmienia.

2 Responses to Czy w 2014 roku można jeszcze wystawiać rachunek?

  1. anna.sm pisze:

    Czy te zmiany dotyczą również Stowarzyszeń? Do 2013 r miały obowiązek wystawiać Rachunki za działalność odpłatną statutową. Czy w 2014 też już są zobligowane do wystawiania Faktur?

Dodaj komentarz