Co to jest faktura proforma?

Większość faktur to dokumenty podatkowe, który nie tylko są dowodem zaistnienia transakcji (chociaż niekoniecznie zajścia obu jej elementów w rzeczywistości czyli wykonania usługi/dostarczenia towaru i przekazania w zamian za to ekwiwalentu pieniężnego) ale także stanowią podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Dlatego też trzeba je traktować jak każdy inny dokument i nie można ich chociażby niszczyć nawet gdyby były na nich błędy wymagające dokonania korekty bądź anulowania faktury. Mówiąc krótko, fakturami nie można szastać. Jednak trochę inaczej jest z faktura proformą.

Wygodnie jest posługiwać się nimi jako przykładowo nieformalnymi ofertami handlowymi przedstawianymi kontrahentom. Nie możemy jednak robić tego za pomocą zwykłych faktur lecz właśnie druków proforma. Należy w tym miejscu spytać: faktura proforma co to jest? Faktura proforma to dokument wyglądający pod absolutnie każdym względem tak samo jak faktura potrzebnego nam w danej chwili typu ale posiadająca adnotację, że jest to proforma czyli druk nieposiadający atrybutów dokumentu. Można ją traktować jak notatkę, ofertę czy w dowolny inny sposób. Nie ma jednak możliwości przekształcenia jej w normalna fakturę i jeśli będziemy chcieli dokonać transakcji dokładnie takiej samej jak na proformie, trzeba wystawić nowy dokument.

Dodaj komentarz