Bez magazynu ani rusz

Wszystkie większe przedsiębiorstwa, a zwłaszcza te zajmujące się typowo handlem, potrzebują pełnej integracji modułu magazynowego z programem do fakturowania. Prze pełną integrację należy rozumieć aktualizację stanów magazynowych w czasie rzeczywistym czyli uwzględnianie natychmiast w wykazie stanu magazynowego faktur zmniejszających ilość dostępnego do sprzedaży towaru oraz dokumentów informujących o nowych dostawach. Im większy obrót tym staje się to bardziej palącym problemem.

Kłopotem często jest też wystawianie faktur równocześnie na kilku stanowiskach. Programy do fakturowania na nich uruchomione muszą być w takim wypadku połączone siecią komputerową by zmiany zachodzące poprzez działalność handlową na jednym ze stanowisk były automatycznie uwzględniane także na pozostałych. Jeśli by się tak nie działo, moglibyśmy się spotkać z sytuacją taką, że dany produkt byłby równocześnie sprzedany kilku klientom. Skutki czegoś takiego oczywiście nie byłyby zbyt przyjemne a w długim okresie stracilibyśmy na wiarygodności.

Rozwiązaniem problemu z magazynem, zwłaszcza kiedy część faktur wystawiana jest poza firmą gdzie nie ma dostępu do firmowej lokalnej sieci komputerowej, mogłoby być przeniesienie się do chmury. Za tym dość enigmatycznym stwierdzeniem kryje się Cloud-computting czyli operowanie na aplikacjach uruchamianych na serwerach internetowych. W ten sposób mielibyśmy tylko jedną bazę stanów magazynowych, do której przy wystawianiu każdego dokumentu wysyłana byłaby odpowiednia informacja aktualizująca a przed wystawieniem kolejnego pracowałoby się już na aktualnych danych.

Dodaj komentarz